VÅRT ARBETSSÄTT

När byggherren anlitar oss bildar vi en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till färdig anläggning. Det kan innefatta allt från planarbete, exploatering, projektutveckling, projektering och kalkylering till upphandling av delentreprenader, samordning, genomförande och uppföljning.

Byggherren får full insyn i projektet och behåller kontrollen över beslut och kostnader. Vår oberoende projektorganisation tar ansvar för hela processen och företräder byggherrens intressen fullt ut.  

Rätt pris & Rätt Kvalité

Genom att handla upp olika delentreprenader istället för en enda totalentreprenad konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.

Byggherrens byggavdelning

Våra specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Snabb byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en snabbare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner den totala projekttiden.

Garanti

Vi hanterar projektets felanmälningar och samordna åtgärder fram till garantibesiktningen.

Kontroll

Genom vår affärsidé behåller byggherren kontrollen och får full insyn i projektet vilket bidrar till rätt styrning och snabba beslut genom hela processen.