.

Tida igår, idag och på sikt

Nu har vi redan funnits i två år! Tida Byggpartner startades hösten 2019 och består idag av 13 medarbetare varav 5 delägare och 8 anställda. Förra året nådde vi en omsättning på knappt 18 miljoner kronor. Inte illa för ett nystartat konsultbolag. Vi genomför projekt åt våra kunder genom att för kundens räkning samordna entreprenader så det blir en helhet som motsvarar kundens målbild. Ett annat sätt att säga det är att kunden handlar upp projektet på en delad entreprenad.


Knappt hade vi startat företaget innan pandemin var ett faktum, vilket såklart skapade osäkerhet för oss så som den gjorde för samhället i stort. Lyckligtvis kände inte våra beställare någon tveksamhet utan fortsatte enligt plan, självfallet med insikten av anpassning till samhällets rekommendationer. Det i sin tur ställde krav på oss som företag att göra det som krävdes för att begränsa smittspridningen. Jag tycker vi har lyckats väl i det arbetet.

Orderingången för Tida under den senaste rullande tolv månaders perioden har varit fantastisk. Vi projektleder och byggleder nu sju projekt som totalt motsvarar en projektvolym på ca 900 miljoner! Men vi vill mer och vi vill bli fler.

Byggmarknaden i stort, i vår region, är och har varit mycket positiv. Just nu upplever jag att det finns gott om jobb för alla aktörer inom branschen men delar även mångas oro av stigande materialpriser, längre leveranstider och därmed indirekt högre slutkostnader. Ett exempel är prisökningen och leveranstiderna på metall som armering, stålstommar och plåt. Dessa förändringar får påverkan på slutkostnaden i många projekt. Sist jag samtalade med en plåtgrossist så informerade dom om prisökningar motsvarande sjuttio procent nu i september 2021. Trots detta ser jag stärkta möjligheter för delad entreprenad eftersom affärsupplägget ger lägre slutkostnad och även större valmöjligheter genom hela projektet. Genom möjlighet till proaktiva val får kunden kontroll på materialval och slutkostnad. Kunden kan därmed själv anpassa sin produkt genom hela processen. Fördelen med detta kommer fler och fler fastighetsägare och beställare att upptäcka.

Som alternativ till att anlita en huvudentreprenör finns därför vi, Tida Byggpartner och andra liknande bolag. Vi kan hantera stora, och mindre, byggprojekt åt våra kunder med mycket mindre resurser och omkostnader i jämförelse med ett större byggbolag. Vi på Tida jobbar samtidigt helt utan incitament i projekten så att alla beslut som fattas alltid är med kunden eller beställarens intresse i fokus. Potentialen och möjligheterna i det lilla och stora perspektivet är stor med delad entreprenad både när det gäller kostnad och påverkansmöjligheter. Insatsen för dig som beställare i projektet behöver inte heller mer omfattande än att anlita en huvudentreprenör. Ge oss bara tydliga förutsättningar och förväntningar så blir vi kittet som förverkligar din målbild!

Med ovan i åtanke ser jag och vi på Tida positivt på framtiden. Marknaden för delad entreprenad kan bara växa. Vår kompetens och engagemang är det som garanterar kunden effektiva och välplanerade projekt. Med det sagt vill jag informera om att vi kommer behöva fler medarbetare framöver så håll utkik efter våra annonser eller skicka in en spontanansökan, nu direkt. Vi väntar på dig!

Tillsammans med dig som beställare säkerställer vi kvalitén i projektet genom upphandling av rätt företag på rätt funktion!

Självklart vill vi också hjälpa nya och fler kunder med projekt på delad entreprenad. Varför anlitar slutkunder, i så stor utsträckning, en större huvudentreprenör? Anledningarna varierar säkert men man bör som beställare säkerställa att det är värt att anlita en entreprenör, eftersom man säkerligen betalar minst 10 procent mer för projektet än om man valt att genomföra projektet med delad entreprenad. I många projekt gissar jag att det kan vara skillnaden som gör att projektet överhuvudtaget kommer i gång?

Alla pratar om att det är för höga byggkostnader i Sverige. Bara genom att välja rätt genomförandeform så kan slutkunden direkt spara stora pengar. 2019 omsatte dom 5 största byggbolagen i Sverige ca 140 miljarder. Där någonstans ligger möjligheterna med delad entreprenad för den lilla aktören och marknaden i stort!

Med förhoppning och tron på att vi fortsatt kommer leverera lyckade projekt till våra kunder!

Magnus Nilsson
Tida Byggpartner