.

Tida - idag och på sikt

Nu är det ganska precis 3 år sedan vi startade Tida Byggpartner!
Under dessa åren har vi hjälpt våra kunder att färdigställa 5 större byggprojekt på delad entreprenad.

Sammantaget innefattar det ett P-hus på 7000m2, ett kontorshus på 7000m2, 88 bostadsrätter och 201 hyreslägenheter.

Projekten är färdigställda i tid med nöjda kunder. I projekten har vi på Tida samtidigt haft en riktigt bra resa där vi tillsammans haft väldigt kul. Vi tycker nog också att vi gemensamt med entreprenörerna genomfört projekten lite bättre!En av våra utmaningar har varit att introducera sättet att arbeta i en delad entreprenad, framför allt tillsammans med projektets upphandlade delentreprenörer och kunder.

I en delad entreprenad är Tidas uppgift att samordna delentreprenaderna på ett sätt så att vi träffar eller övervinner kundens förväntningar. Tidas huvuduppdrag är därför att möjliggöra för entreprenörerna att utföra ett effektivt och bra arbete. Ofta lyckas vi, ibland inte, det är vi medvetna om.

Samordning är vår styrka och ett självklart fokusområde för Tida.
Vi vill bli ännu bättre och tydligare i vår roll som samordnare!

Sedan 2019 har vi inte bara avslutat projekt, vi har även lyckats få in både nya projekt och nya kunder. Vi genomför tex vårt första projekt i Eskilstuna, 28 bostadsrätter, samt att vi precis fått uppdraget att samordna 49 radhus i Karlskoga. Utöver det så pågår samordning av om- och nybyggnation av den gamla postterminalen i Örebro, till kontorslokaler, samt nyproduktion av 318 hyreslägenheter, genom projekten Fåfängan och Adolfsbergs Centrum.

Vi är såklart väldigt glada och stolta att vi på så kort tid producerat så mycket, med en förhållandevis liten personalstyrka. Med tanke på det jag skriver ovan så kanske ni undrar hur vår personal mår och upplever situationen på Tida?

Jag som VD tänker och reflekterar över detta i princip varje dag.
Vi genomförde därför en medarbetarundersökning precis innan sommaren, för att få en temperaturmätning på våra medarbetares mående.

I ett urval av frågor svarade 100% av medarbetarna JA på dessa två frågor:

  • Ser du Tida Byggpartner som din arbetsgivare de kommande 3 åren?
  • Skulle du rekommendera Tida Byggpartner som arbetsgivare till en vän?

Så någonting rätt gör vi när det kommer till att ta hand om vår personal.

Men hur personalen upplever sin arbetsgivare är en färskvara, det är vi medvetna om, och där får vi aldrig luta oss tillbaka.

Det som händer i vår omvärld samt efterdyningarna efter pandemin påverkar såklart vår verksamhet, likväl som det påverkar många andra företag i och utanför vår bransch.

Vi märker som många andra aktörer att det är utmaningar att få tag i material och att det är svårt för entreprenörer och leverantörer att lova ett visst pris. Tyvärr kommer detta på lite sikt bidra till än större osäkerhet och med det troligtvis färre startade byggprojekt, det är i alla fall min personliga bedömning. Som en konsekvens av osäkerheten på marknaden följer en direkt minskad rörelse av personalresurser. Sannolikt kommer det bli svårare, och det kommer krävas mer av oss som arbetsgivare, att lyckas rekrytera nyckelpersoner till vår målsättning att expandera verksamheten.

Det som talar för Tida Byggpartner är att vi har en affärsmodell som ger den lägsta projektkostnaden och att vi förstår att det inte bara är viktigt att ha ett intressant och utvecklande jobb. Medarbetarnas ambition med livet innefattar mycket mer än så. I en omvärld som tycks jobbig och svår att förstå sig på så finns det också mycket positivt, vi måste påminna oss att använda även dom ögonen ibland.

Vår resa med Tida har bara börjat. Vi ser fram emot kommande år!

Magnus
VD Tida Byggpartner