.


Lite annorlunda, lite bättre

Vi vill dig väl!

Magnus Nilsson

VD
073-036 86 49
Maila mig

Jakob Barton

Projektledning
072-500 04 00
Maila mig

Hans Espinoza

Projektledning 
073-845 34 00
Maila mig 

Viktor Gustafsson

Produktionsansvarig
073-845 83 00
Maila mig

Aram Abdullah

Projektledning
072-238 49 00
Maila mig

Ann-Sofie Ring

Arbetsmiljösamordnare
072-248 85 00
Maila mig

Tobias Windahl

Produktionsledare
072-231 94 00
Maila mig

Niklas Fridell

Produktionsledare
072-224 26 00
Maila mig

Niclas Åman

Produktionsledare
072-202 32 00
Maila mig

Christoffer Kivling

Produktionsledare
076-111 48 00
Maila mig

Erik Eklund

Produktionsledare
076-108 29 00
Maila mig

Håkan Jansson

Produktionsledare
072-208 65 00
Maila mig

Madelene Kjellman

Projektledning
072-217 43 00
Maila mig