.

Tida Byggpartner startades hösten 2019 av Jakob, Hans, Viktor och Magnus med övertygelsen om att det går att göra byggprojekt på ett lite annorlunda och bättre sätt. På ett sätt som alltid innebär samarbete och öppenhet. Alltid med slutkundens intresse i fokus.

Affärsidén är att hjälpa slutkunden att samordna sina projekt utan att behöva handla upp en huvudentreprenör. Kunden sparar därmed pengar, får större möjlighet att påverka och upplägget ger kunden möjlighet att fatta viktiga beslut sent i projektet.

Vi vill ställa om byggmarknaden. Vi vill att en betydande del av byggprojekten i Sverige ska genomföras med delad entreprenad som grund!

För att lyckas med ovan ska Tida vara ett företag som bryr sig om sina medarbetare och kunder, där interna beslut alltid är förankrade i vår värdegrund och där företagets utveckling och inriktning drivs av våra medarbetare.

Ingen av oss grundare vill att Tida ska vara som alla andra.

TIDA ska vara Lite annorlunda. Lite bättre! 

Vår värdegrund består utav orden Glädjefyllda, Förtroendeingivande, Kompetensdrivna och Engagerade. Detta blir vårt arbetssätt och något du som kund kan räkna med att få när du jobbar med oss. Det är vår gåva och löfte till dig.