Tida Byggpartner har erhållit uppdraget att tillsammans med beställaren Görtz fastigheter och Henrik Johansson på ad Abacum, ta fram förutsättningar för kommande produktion av bostäder, lokaler samt övriga ytor på fastigheten Fåfängan 10 m.fl.

Under 2021 fortsätter vi på Tida vårt samarbete med KFUM Örebro Allstars, ett innebandylag för spelare med någon typ av funktionsnedsättning.

Tida Byggpartner har erhållit uppdraget att genomföra projekt- och produktionsledning av ett parkeringshus på närmare 10 000 kvm. Projektet genomförs som delad entreprenad.

Vi på Tida Byggpartner är i en spännande och expansiv fas!
Just nu söker vi fler produktionsledare som är innovativa och brinner för byggledning och ledarskap. Vill du bli en del av vårt kreativa team så föreslår vi att du klickar här: länk till ansökan och läser mer. Vänta inte med din ansökan. Urval kommer ske löpande.

Vi är numera stolta medlemmar i föreningen Håll Nollan. Det innebär att vi på ett aktivt sätt får möjlighet att påverka, bidra, samverka och förändra. Allt för en gemensamt säkrare byggbransch med färre olyckor!

Vad innebär ett aktivt arbetsmiljöarbete och vad betyder det att jobba systematiskt och i samverkan med medarbetarna? Är ni osäkra på om ni uppfyller gällande lagkrav eller vill ni rent av nå förbi kraven?