Vi är numera stolta medlemmar i föreningen Håll Nollan. Det innebär att vi på ett aktivt sätt får möjlighet att påverka, bidra, samverka och förändra. Allt för en gemensamt säkrare byggbransch med färre olyckor!

Vad innebär ett aktivt arbetsmiljöarbete och vad betyder det att jobba systematiskt och i samverkan med medarbetarna? Är ni osäkra på om ni uppfyller gällande lagkrav eller vill ni rent av nå förbi kraven?