Tjena Niclas Åman!

01.02.2022

Vad är din roll på Tida?
- Jag arbetar som produktionsledare, i stora drag skulle jag säga att min roll innebär att leda, planera och samordna arbetet ute på arbetsplatsen. Ha en övergripande koll på tidsplaner, kvalité, inköp, ekonomiuppföljning och säkerställa arbetsmiljön för personalen inom projektet. 

Hur skiljer sig ditt arbete på Tida jämfört mot när du arbetade för en huvudentreprenör?
- Den största skillnaden för mig som produktionsledare är väl att istället för leda egen personal så blir det mer samordning av fler underentreprenörer/delentreprenader, sen har man en tätare kontakt med beställare.

Hur ser en vanlig arbetsdag för dig ut?
- Den kan variera ganska mycket faktiskt beroende på vilket skede man är i projektet, men en vanlig dag skulle jag säga är att säkerställa och samordna framdriften för underentreprenörer. Skapa koll på kort- och långsiktig produktion. Fokusar mycket på långsiktig planering för att minimera problem.

Vad är det som gör att du tycker det är kul att gå till jobbet?
- Det är nog när jag känner att bygget flyter på som planerat och jag har koll på läget. Sen är det väldigt viktigt att det är en god stämning mellan varandra i projektet. 💙

Sist men inte minst, har du någon "fun facts", om dig själv, att dela med dig av?
- När jag var yngre var jag rätt vass på schack och kom 2:a i distriktmästerkapen i lågstadiet. ♟️