Samarbete med Nora Socialtjänst, Barn- och familjeenheten

24.09.2021

Som vi tidigare berättat om är det en stark drivkraft hos oss på Tida att ingå i sociala samarbeten och ge tillbaka till samhället och till dem som kanske inte har de allra bästa förutsättningarna. 

Vi har ett samarbete med Nora Socialtjänst som riktar sig till Barn- och Familjeenheten och att göra skillnad i utsatta barn och ungdomars vardag.

Här bistår vi med inköp av väskor som bla fylls med böcker, lite pyssel och ett gosedjur. Väskorna är gåvor till barn som av olika anledningar kommer i socialtjänstens omsorg.

Vissa barn har inga andra ägodelar än kläderna de bär på sina kroppar, andra barns behov är helt enkelt att få skingra tankarna i en tid då verkligheten känns osäker och skrämmande.

Väskorna anpassas lite utefter barnens och ungdomarnas ålder och behov, men samtliga innehåller ett gosedjur, för just den tryggheten behöver alla, oavsett ålder. 

Vi bjöd nyligen in 2 representanter från Nora Socialtjänst till ett av våra fredagsmöten och bad dem berätta om sitt arbete på Barn- och Familjeenheten samt hur vårt samarbete faktiskt kommer till nytta i verkligheten.

Det blev ett starkt möte som berörde oss alla på olika sätt och en omskakande inblick i hur utsatta barn och ungdomar kan vara och hur många det är som faktiskt inte får ta del av den vardagliga lyx som många av oss tar för givet. 

Socialtjänsten i Nora är ständigt i behov av mer stöd och hjälp!
Det kan handla om att vara kontaktperson till ett barn eller ungdom ca 1g/vecka eller till mer omfattande hjälp där man ställa upp som jourfamilj eller familjehem.

Man kan hjälpa akut och på kort sikt eller under längre och mer stadigvarande tid.
All hjälp behövs för att ge utsatta barn och ungdomar en tryggare vardag.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson, jourfamilj eller familjehem?
Kontakta då Socialtjänsten i Noras mottagningstelefon på 070-005 03 80.

Om man väljer att ingå i samarbete med socialtjänsten så skickar man in en ansökan. Därefter startas en utredning av dig och din familj för att dels titta på lämpligheten, dels för att kunna matcha er med ett barn/ungdom vid en eventuell placering. 

Vårt bidrag med väskorna och deras innehåll har visat sig vara enormt uppskattade och ger stor skillnad till mottagaren.

Det behöver varken vara större eller svårare än så att faktiskt göra skillnad!