Överlämning Österport etapp 2

12.02.2021

Milstolpe! 
Nu pågår överlämning av Österport etapp 2 till slutkunderna. Vi på Tida är glada att vi fick möjligheten att bidra till ett lyckat bostadsprojekt! 

Stort tack till huvudentreprenören H-Construction för ett bra samarbete under projektet! Tack också till Eyra Gruppen!