Organisationsförändring på Tida!

17.10.2023

Efter fyra händelserika och givande år har ägarna till Tida Gruppen kommit överens om att efter årsskiftet gå skilda vägar. Förändringen innebär att Magnus kommer att driva Tida vidare som ensam ägare. Jakob, Aram och Viktor kommer att starta ett nytt bolag, Tribus, och jobba vidare mot gemensamt uppsatta mål.

Befintliga projekt kommer att delas upp i samsyn med såväl beställare som personal. Likaså kommer de anställda efter överenskommelse fortsätta sin anställning i respektive bolag. Ägarna är och förblir goda vänner och i den mån projekten kräver kommer de även fortsättningsvis ha ett nära och gott samarbete. Berörda underentreprenörer och samarbetspartners kommer att informeras genom personliga möten. Alla pågående projekt kommer att slutföras enligt plan och nya projekt kommer att inledas.

Ledningen är stolta över tiden tillsammans på Tida och ser nu positivt på framtiden med nya utmaningar i en ständigt spännande bransch.