Nytt uppdrag! Fåfängan 10 m.fl

29.01.2021

Tida Byggpartner har erhållit uppdraget att tillsammans med beställaren Görtz fastigheter och Henrik Johansson på ad Abacum, ta fram förutsättningar för kommande produktion av bostäder, lokaler samt övriga ytor på fastigheten Fåfängan 10 m.fl.

Planområdet är beläget i centrala Örebro och omfattar ca 11 000 m2 vilket möjliggör byggnation av ca 300 bostäder med lokaler i bottenvåningarna. Föreslaget är att utföra projektet i 6 till 10 våningar i sluten kvartersbebyggelse för att skapa en attraktiv och sammanhållen enhet.

Målet är att starta förberedande arbeten på plats under 2021 för att sedan komma igång med upphandling av produktion i början av 2022. Produktionstiden uppskattas till 3 - 4 år.

Vi på Tida tackar Görtz för förtroendet och ser fram emot en spännande resa tillsammans!