Nytt projekt - Kv Gillet

12.04.2023

Tida har erhållit uppdraget att tillsammans med Maison Forte bygga Kv Gillet, 81 st trygghetsboenden, i Eskilstuna. Det är omgående start och lägenheterna ska stå klara under Q4 2024. Tida tackar för förtroendet!  

På kvarteret Gillet i Torshälla längs med Eskilstunaån utvecklar Maison Forte konceptet Omnia- ett omsorgsboende med hållbarhetsfokus.

Omnia är ett koncept utvecklat av Maison Forte för att möta utmaningar inom äldreomsorgen. Konceptet bygger på samlokalisering av flera boendeformer för äldre inom samma kvarter. Omnia ökar livskvaliteten hos de boende och ger omsorgspersonalen bättre arbetsvillkor.

Etapp 1 består av 81 st trygghetsbostäder. 

Lägenheter är fördelade på 1-3 rok:
-22 st 1rok om 34-35 kvm
-51 st 2rok om 49-55 kvm
-8 st 3rok om 65 kvm

Lägenheterna fördelas mellan tre huskroppar- ett lamellhus och två punkthus. Lamellhuset innehåller 51 st lägenheter. Huskroppen består av fyra våningar bostäder + vindsförråd. På bottenvåningen finns utöver bostäder även soprum och rullstolsförråd som båda är tillgängliga inifrån huset.

Punkthusen innehåller 14 st lägenheter vardera. Huskroppar består av tre våningar bostäder + vindsförråd. På bottenvåningar finns utöver bostäder även soprum och rullstolsförråd som båda är tillgängliga inifrån huset.

På innergården finns även en samlingsbyggnad med gemensamhetslokal och kontor för daglig personal. Det finns även en trevlig innergårdsmiljö som knyts samman av tillgängliga gångvägar med anslutande sittgrupper, grillplats m.m.

För mer info om klicka här