Ang Peabs konflikt med Tida, Viktor, Jakob, Hans och mig själv.

09.12.2021

Under den senaste tiden har jag förstått att det finns dom som undrar över Peabs stämning gentemot oss? Speciellt har frågan dykt upp i samband vid rekrytering av personal. Såklart en ganska relevant fråga att ställa. Om vi kommer finnas kvar på lite sikt?

Här kommer lite fakta och status med anledning av ovan frågeställning.
Bakgrunden till att dom stämde oss och Tida Byggpartner var att vi genom vårt beslut att starta ett konsultbolag, agerat i strid med våra anställningsavtal. De ansåg alltså att vi agerade illojalt mot arbetsgivaren. Utöver illojaliteten ansåg dom att verksamheten vi startade stod i direkt konkurrens med deras samt att vi tagit med oss affärer som var ämnade för dom själva.

Dom lämnade in stämningen tidig sommar 2020 till Tingsrätten i Örebro och vi kom, efter viss process, överens om en förlikning i februari 2021.

Veckorna innan vi nådde en förlikning var stämningsbeloppet mot oss och Tida Byggpartner uppe i 22,5 miljoner. Skadeståndsbeloppet vi förlikade på blev till slut 7,35 miljoner. Om vi orkat och vågat hade vi tagit käranden hela vägen till slutinstans men insatsen blev för hög. Vi valde i stället att fokusera på framtiden och våra familjer.
Hela skadeståndsbeloppet är betalt och resultatmässigt är det ekonomiskt hanterat både för Tida och oss som privatpersoner.

Peab är ett byggbolag. Tida är ett konsultbolag. Bolagen konkurrerar inte om samma affärer. Det var vår uppfattning då och det är vår uppfattning nu. Tida är också av synpunkten att det alltid är beställaren som beslutar om vem som ska tilldelas jobb och på vilket sätt jobbet ska utföras. Speciellt då det inte finns några påskrivna kontrakt eller avtal.

Nu ser vi på Tida framåt, först och främst på ett nytt och spännande 2022. Vi ser en växande marknad för Tida och delad entreprenad!

Magnus
VD Tida Byggpartner

(för dom som är intresserade av målet i sin helhet så finns materialet att hämta ut på tingsrätten i Örebro)