Har er verksamhet ett fungerande arbetsmiljöarbete?

21.08.2020

Vad innebär ett aktivt arbetsmiljöarbete och vad betyder det att jobba systematiskt och i samverkan med medarbetarna? Är ni osäkra på om ni uppfyller gällande lagkrav eller vill ni rent av nå förbi kraven?

På Tida kan vi erbjuda er hjälp och stöd i arbetsmiljörelaterade frågor.

Det kan exempelvis handla om:
- Se över ert befintliga arbetsmiljöarbete och komma med förbättringsförslag

- Stötta i arbetet med att ta eller utveckla den dokumentation som krävs
- Ta fram, implementera och systematisera rutiner i er verksamhet

- Medverka i möten och workshops för att informera och utbilda medarbetarna i              arbetsmiljörelaterade frågor eller riskområden i verksamheten

- Medverka på arbetsberedningar för att säkerställa att arbetsmiljömässiga aspekter      beaktas i kritiska moment

- Hantera, åtgärda och svara på inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket.

Ett aktivt arbetsmiljöarbete är först och främst för att säkerställa medarbetarnas hälsa, säkerhet och trivsel, men är även ett framgångsrikt sätt att attrahera nya medarbetare, kunder och samarbetspartners. 

Vad behöver ni hjälp med?

Hör av er till Ann-Sofie så tittar vi på ett upplägg som passar er verksamhet.